کابران آمازون موزیک از مرز۵۵ میلیون نفر گذشت

در حال حاضر، اپل موزیک و اسپاتیفای به عنوان بزرگ‌ترین سرویس‌های استریمیتگ موزیک در جهان شناخته…