استفاده از مرخصی استحقاقی، دلیل اخراج کارمندان تسلا

در فوریه ۲۰۱۸، Devon Beccera کار خود را در یکی از شعب شرکت تسلا در کارخانه…