پرتاب استارلاینر به مدار اشتباه زمین

پرتاب استارلاینر به مدار اشتباه حالا یک بحران جدید برای بوئینگ است. بوئینگ که در حال…