ارزش مادر گوگل(آلفابت)به یک تریلیون دلار رسید

آلفابت، شرکت مادر گوگل، به عنوان چهارمین شرکت آمریکایی با ارزش بیش از یک تریلیون دلار…