برای اولین بار هوآوی در لیست ده برند برتر جهان قرار گرفت

هوآوی از نگاه Brand Finance در لیست ده برند ارزشمند جهان قرار گرفت. این برای اولین…