تولید اردکی رباتیک برای مبارزه با علف‌های هرز

یکی از پژوهشگران شرکت نیسان ژاپن، موفق به طراحی اردکی رباتیک شده که قادر است در…