ارتفاع توپ

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

آشنایی با رشته ورزشی بدمینتون


  معرفی رشته ورزشی بدمینتون بازی بدمینتون سرعتی بوده و نیازمند استقامت، دقت، تعادل و تصمیم گیری‎های بسیار سریع می‎باشد مسابقات بدمینتون در سه گیم صورت می‎گیرد…