میتوانید از یونترنت تخفیف ویژه برای خرید کارت خوان بگیرید

خرید کارت خوان

ارتروز

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

آیا از آرتروز زانو رنج می برید؟


با بیان اینکه سن، عوامل ژنتیکی، چاقی، جنس و شغل از عوامل تشکیل و پیشرفت آرتروز یا ساییدگی مفصل هستند، گفت: آرتروز به معنای ساییدگی مفصل و…