اینترنت موبایل تهران و چند استان دیگر وصل شد

آخرین خبرها از اتصال به اینترنت حاکی از آن است که به جز پنج استان، اینترنت…