پنهان کردن لایک های اینستاگرامی از هفته اینده

اینستاگرام از مدت‌ها پیش پنهان کردن لایک های اینستاگرام را در ۷ کشور آغاز کرده و…