آیا تکنولوژی «تشخیص احساسات» باید ممنوع شود؟

بر اساس گزارش سالیانه یک موسسه تحقیقاتی هوش مصنوعی به نام «AI Now»، مبحث تشخیص احساسات…