تصادف مرگبار تسلا زیر ذره‌بین سازمان ایمنی جاده‌ای آمریکا

تصادف مرگبار خودروی تسلا در جنوب ابالت کالفرنیا توسط سازمان ایمنی جاده‌ای ایالات متحده مورد تحقیق…