اتمسفر زمین

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

ماهواره بازنشسته ناسا همین امشب با ورود به اتمسفر زمین می سوزد


یک ماهواره ۱۰۷۰ پوندی که ۵۶ سال قبل به فضا ارسال شد ساعت ۹ امشب به وقت گرینوویچ وارد اتمسفر زمین می شود و می سوزد. ماهواره…