اتحادیه

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

احتمال دوپینگ در توردوفرانس


به گزارش سایت یونترنت ، پلیس تحقیقات خود را در مورد وجود ادعای دوپینگ در تور دوچرخه سواری فرانسه آغاز کرده است و در این میان یک…