چرا حال اپل بعد از جدایی «جانی آیو» بهتر شد؟

ساز جدایی جانی آیو طراح ارشد محصولات اپل در تیر ماه امسال کوک شد. طولی نکشید…