آگوست

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

بعد از فینال اروپا به مرز انفجار رسیدم!


به گزارش سایت یونترنت، روملو لوکاکو در آگوست 2011 از اندرلخت به انگلیس نقل مکان کرد و قبل از انتقال به اینتر در آگوست 2019 در لیگ…