میتوانید از یونترنت تخفیف ویژه برای خرید کارت خوان بگیرید

خرید کارت خوان

آهنگ

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

اضافه شدن قابلیت پیدا کردن آهنگ در گوگل از طریق ادای ریتم موسیقی


حتما برای شما نیز پیش آمده که مدام یک آهن در ذهنتان تکرار ‌می‌شود اما ن‌می‌توانید نام و یا کلماتی از آن را به خاطر بیاورید. اما…