آنفلونزا

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

ویروس کرونا تا چند ساعت روی پوست میماند؟


بطبق پژوهشی جدید ویروس کرونا می تواند تا 9 ساعت روی پوست انسان باقی بماند. برای این منظور پژوهشگران دانشگاه کیوتو در ژاپن آزمایش هایی روی پوست…