به صورت رایگان آگهی خود را به میلیونها نفر نشان دهید

ثبت آگهی رایگان

آندریاس رایزر

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

جستوجو گران با استفاده از آینه مودم مناسب اینترنت کوانتومی وسعت دادند


فیزیک کوانتومی نه تنها تغییر بزرگی در محاسبات کوانتومی ایجاد خواهد کرد، بلکه باعث شکل‌گیری اینترنت کوانتومی نیز می‌شود. اخیرا دانشمندان موفق به اختراع فناوری شده‌اند که…