آموزش

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

پرش با نیزه (از تاریخچه تا قوانین بازی)


پرش با نیزه یکی از رشته‌های دو میدانی است که در آن ورزشکار به وسیله نیزه‌ای بلند و انعطاف‌پذیر، از روی مانع می‌پرد. در ادامه با بیتوته…