آلاب

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

اولتیاتوم بایرن مونیخ به آلابا در مورد تمدید قرارداد


به گزارش سایت یونترنت، در حالی که فصل 21-2021 به صورت رسمی آغاز شده، هنوز آینده دیوید آلابا مدافع اتریشی و 28 ساله بایرن مونیخ مشخص نیست…