آسیب اجتماعی

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

نصب اولین دیواره استاندارد صخره نوردی در پاکدشت


داریوش پازوکی : اهمیت به ورزش و قرار دادن سلامتی جامعه در اولویت مدیریت شهری و اساسا دولت ها هزینه ها سنگین آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد…