آزمایش بالینی

1مطلب موجود می باشد.
منتخب سردبیر

آزمایش واکسن کرونا در آمریکا متوقف شد


شرکت داروسازی «جانسون اند جانسون» در آمریکا با تایید متوقف ساختن مرحله نهایی آزمایش بالینی واکسن کرونای خود به دلیل بیماری یک داوطلب جزیئات از بیماری وی…