آزمایش‌های بالینی

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

قیمت واکسن کرونای چین


یکی از شهرهای چین تزریق واکسن کرونای شرکت سینوواک بیوتک را که به تازگی قیمت‌گذاری شده به عنوان بخشی از یک برنامه ملی آغاز کرده است. یک…