آرتروز

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

درمان آرتروز


شیوع و پروگنوز آرتروز با توجه به آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، ۵۴.۴ میلیون نفر از بزرگسال در ایالات متحده مبتلا به انواع آرتروز هستند….