آرایش

2مطلب موجود می باشد.
پژشکی

چه وقت وسایل مشترک خانه را دور بیندازیم


مرتب کردن خانه و دور ریختن وسایل فرسوده و کهنه و تعویض آن با نو موجب حفظ آرامش و سلامت ما می‌شود. زیرا اینگونه آشفتگی‌های غیرضروری هم…

پژشکی

درخشان شدن پوست


  گاهی به نظر می رسد تمام عوامل در جنگ با سلامت پوست شما هستند : استرس ، کمبود خواب ، دما و میزان رطوبت هوا و…