جواب نامه جهرمی به نمایندگان مجلس درباره اینترنت

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست ۳۰ تن از نمایندگان مجلس برای وصل مجدد اینترنت گفت…