آتاری دستی

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

اپلیکیشن Brick Game آتاری دستی را به موبایل بیاورید


البته «آتاری دستی» واژه مناسبی برای کنسولی که در عکس اصلی این مطلب می‌بینید و خیلی‌هایمان هم آن را می‌شناسیم، نیست. این وسیله سرگرمی Brick Game نام…