کسب وکار

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

بایکوت کردن وی‌چت و تهدید برای کسب‌وکارهای آمریکایی در چین


چیزی به پایان مهلتی که ترامپ به بایت دنس برای فروش فعالیت‌های اپلیکیشن تیک تاک در آمریکا به یک شرکت آمریکایی داده، باقی نمانده و هنوز خبری…